Pn-Pt Godz. tel. 07:00-15:00

PL +48 504 605 666

 
 
 
 

Jakich towarów nie wolno przewozić?

Zleceniodawca nie przyjmie do przewozu przesyłek, których przewóz jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa, a w szczególności:

- przesyłki, które zawierają rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe czy radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;

- przesyłki zawierające alkohol, papierosy, tytoń oraz narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje